Naročilo Pravil šolskega reda

Obvestila

Posvet tajnikov in tajnic šol in vrtcev

18. 10. 2019 - 08:53

Posvet tajnikov in tajnic šol in vrtcev bo v torek, 19. 11. in sredo, 20. 11. 2019 v Laškem. Prijavnica s programom je že objavljena.

Več

Seminar Aktualno o plačah in napredovanjih v javnem sektorju

22. 01. 2019 - 20:27

Več

Posvet za jezikovne učitelje Učitelj – učinkovit vodja učenja

16. 12. 2018 - 21:58

Več

Posvet računovodij v vrtcih in šolah

16. 12. 2018 - 20:50

Več

Strokovna ekskurzija BETT London 2019

04. 11. 2018 - 15:42

Ravnateljice, ravnatelje, pomočnice, pomočnike, strokovne delavke, delavce šol in vrtcev vabimo na strokovno ekskurzijo BETT London 2019.

Več

Napoved dejavnosti v letu 2019

18. 10. 2018 - 20:00

Napovedujemo izobraževanja in dejavnosti v podporo vodenju in delovanju šol v letu 2019. Glejte načrt dejavnosti.

Več

Posvet tajnic in tajnikov v šoli in vrtcu

01. 10. 2018 - 20:55

Več

Srečanje Pomočnik, pomočnica v šolah in vrtcih

12. 09. 2018 - 14:50

Več

Naročilo Pravil šolskega reda

26. 10. 2016 - 13:04

Ravnateljski servis vsem zavodom s področja osnovnošolskega izobraževanja ponuja v odkup Pravila šolskega reda.

Več

Dogodki v letu 2019/20

02. 09. 2019 - 04:54

Napovedujemo dogodke v podporo delovanju šol v letu 2019/20.

Več

XII. strokovno srečanje Šola in ravnatelj 2019

01. 03. 2019 - 12:33

XII. strokovno srečanje Šola in ravnatelj bo v letošnjem letu potekalo od srede, 27. 3. 2019 (program od 13.30 dalje) do petka, 29. 3. 2019 (do 13.30) v prostorih Kongresnega centra Thermana Park v Laškem.

Več

Usposabljanje hišnikov šol in vrtcev

08. 10. 2018 - 09:56

Več

Naročilo vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov

16. 05. 2018 - 05:50

Ravnateljski servis vsem zavodom s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva ponuja v odkup vzorce dokumentov za varstvo osebnih podatkov.

Več

Napoved seminarjev Delovna razmerja I in Delovna razmerja II

15. 04. 2018 - 22:28

Najavljamo dva seminarja o delovnih razmerjih. 

Več

Napoved seminarja 'Varstvo osebnih podatkov po 25. maju - kaj bomo morali urediti'

02. 04. 2018 - 19:03

Najavljamo seminar o varstvu osebnih podatkov po 25. maju s predavateljem mag. Matjažem Drevom, državnim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov, ki nam bo predstavil kaj moramo šole urediti do 25. maja, katera so področja, ki jih bomo morali spremeniti oz. urediti, na kaj bomo morali biti pozorni pri zbiranju osebnih podatkov...

Več

XI. strokovni posvet "Šola in ravnatelj"

12. 03. 2018 - 10:37

Objavljamo predstavitve predavateljevtem na strokovnemposvetu ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva v Sloveniji v Laškem.

Več

Konferenca To so moje misli. Oblikujte si svoje.

11. 01. 2018 - 21:58

Posnetki predavanj konference To so moje misli. Oblikujte si svoje. so na voljo na naslednji povezavi http://videolectures.net/izobrazevanje2017_ljubljana/.

Več

Posvet računovodij v šolah in vrtcih

03. 01. 2018 - 17:07

Več

Seminarji in posveti v letu 2018

03. 01. 2018 - 17:04

Več

Napoved dejavnosti Ravnateljskega servisa v šolskem letu 2017/18

29. 08. 2017 - 19:56

Več

Naročilo Pravil šolskega reda

Ravnateljski servis vsem zavodom s področja osnovnošolskega izobraževanja ponuja v odkup Pravila šolskega reda.

Pogoji nakupa

Na osnovi vašega naročila boste prejeli gradivo z vzorčnimi Pravili šolskega reda s prilogami, ki je nastalo na podlagi analiz številnih pravilnikov slovenskih osnovnih šol in vprašanj ter dosedanje prakse.

Omenjena analiza Pravil šolskega reda je pokazala, da so v večini obstoječih številne nepravilnosti, zaradi katerih je marsikatera šola že zašla v pravne težave. Vzorčna Pravila šolskega reda so plod celoletnega dela, upoštevaje zakone in prakso. Namenjena so pomoči ravnateljem osnovnih šol, da bodo svoje pravilnike lažje izdelali na zakonit in pravno neoporečen način in se tako izognili marsikateri težavi.

Med poslanimi dokumenti boste našli vzorec osnovnega dokumenta – Pravil šolskega reda – in ustrezne priloge, med katerimi vam bo zagotovo v največjo pomoč priloga A, ki opredeljuje kršitve, postopke in ukrepe. Prav za ta del Pravil šolskega reda se je v praksi največkrat izkazalo, da ne ustreza pravnim predpisom.

Dokumente, ki jih boste prejeli, je potrebno prilagoditi potrebam vaše šole. V osnovnem dokumentu so zato besedila določil, ki jih marsikatera šola ne more izpolniti (na primer varnostna služba, zadrževanje učencev v šolski avli), obarvana modro. Iz priloge A lahko odstranite tiste postopke, ki jih v vaši šoli ne uporabljate. Podobno velja za kršitve in ukrepe. Če uporabljate postopke ali ukrepe, ki v prilogi A niso navedeni, jih lahko dodate. Pri tem pazite, da bodo postopki in ukrepi zakoniti in jasno definirani.

Vzorec je bil izdelan 12. 03. 2016.


Gradivo, ki ga boste prejeli je avtorsko zaščiteno. Nosilka avtorskih pravic je Pravna posvetovalnica in mediacija, Nina Ana Jäger, s. p. Izključno pravico do distribucije gradiva ima Ravnateljski servis, d. o. o. Prejete datoteke lahko kopirate v informacijski sistem vaše šole in jo poljubno spreminjate. Prejeto gradivo je prepovedano kopirati (delno in v celoti) na odstranljive medije, posojati, dajati v nadaljnjo prodajo, podarjati in kopirati v informacijski sistem, do katerega lahko dostopajo tretje osebe. Kot tretje osebe se štejejo vse fizične in pravne osebe, ki niso neposredno poslovno povezane s pravno osebo – kupcem gradiva, tudi učenci in starši učencev šole, ki je kupila gradivo. Vsako razširjanje vsebine prejetega gradiva, ki ni v skladu z navedenimi omejitvami je prepovedano in bo kazensko preganjano. Izrecna izjema je javna objava Pravil šolskega reda, ki jih sprejme svet šole – kupca gradiva, ne glede na to, ali so bila izdelana s pomočjo vsebine prejetih datotek ali ne.

Pravila šolskega reda s prilogo lahko kupite po ceni 60 EUR.
Pogodbeniki Ravnateljskega servisa lahko kupite Pravila šolskega reda s prilogo po ceni 30 EUR. 

Z vašim naročilom potrjujete nakup Pravil šolskega reda in soglašate z vsem zgoraj navedenim.

V Železnikih, 3. maja 2016

Ravnateljski servis, d. o. o.
 Poslovodja: Franc Rant l.r.

Naročilnica