Delovna razmerja

Delovna razmerja

15. 05. 2019 08:30-14:00
Kongresni center Brdo, Predoslje 39, Kranj

Opis dogodka

Ravnateljice, ravnatelje, tajnike, računovodje in knjigovodje vabimo na seminar Delovna razmerja,

ki bo potekal 15. maja 2019 v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Program

Prijava na dogodek

Prijave za ta dogodek so se že zaključile

Podroben opis dogodka

Ravnateljice, ravnatelje, tajnike, računovodje in knjigovodje vabimo na seminar Delovna razmerja, ki bo potekal 15. maja 2019 v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.

 

Seminar bo izvedla Tanja Bohl, ki je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala v zasebni pravni pisarni in nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno pravo. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopa delodajalce v individualnih delovnih sporih zoper delavce.

 

Sreda, 15. 5. 2019

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

Ravnateljski servis

 

9.00 – 10.30

Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

 • Akt o sistemizaciji: kaj so obvezne vsebine?
 • Problematika navajanja delovnih mest in smeri izobrazbe
 • Kdaj akt spreminjati, posodabljati?
 • Delovna mesta zaposlenih v ESS projektih, invalidi ipd.
 • Obveznost objave razpisa (kdaj da, kdaj ne)
 • Vsebine razpisa
 • Postopek izbire kandidata
 • Dovoljene vsebine razgovora za delo
 • Katere informacije posreduje kandidat, katere smo dolžni pridobiti iz uradnih evidenc?
 • Kakšne so naše obveznosti do neustreznih/neizbranih kandidatov?

 

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

 

11.00 – 12.30

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi in njena sprememba ter sklepanje pogodb civilnega prava:

 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen/določen čas (sestavine pogodbe)
 • Kdaj pogodba, kdaj aneks?
 • Kako spreminjati opis delovnih nalog in kako te spremembe povezati s pogodbo o zaposlitvi?
 • Po KPVIZ bo od 1. 9. 2019 oblikovano DM učitelj-razrednik. Pogodba ali aneks? Kako ravnati, če bo razrednik le eno šolsko leto?
 • Sklepanje podjemnih pogodb (upokojeni delavci)
 • Delo preko študentskega servisa
 • Sklepanje pogodb s servisi (čiščenje, vzdrževanje, računovodstvo)

 

Prijava

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem.

 

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do ponedeljka, 13. maja 2019, do 14. ure.

 

Odjava

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje 3 dni pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati.

 

Plačilo

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 50 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 80 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno je vključena pogostitev med dvema odmoroma ter gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti.

Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino.

 

Seminar organizira Ravnateljski servis.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

Vodstvo Ravnateljskega servisa

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.