Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov

06. 06. 2019 11:00-14:00
Inšpektorat RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana

Opis dogodka

Vabimo vas na brezplačno delavnico Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:
- po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
- po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Program

Prijava na dogodek

Prijave za ta dogodek so se že zaključile

Podroben opis dogodka

PROGRAM

Kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto? - mag. Mladen Markota, dr.med.

- kako do zdravega delovnega okolja

- dobro počutje na delovnem mestu

- zahteve zakonodaje

- ergonomija sedenja

- primeri prilagoditve delovnega mesta

ODMOR – 10 min
Posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem - Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ.dipl. pravnica, IRSD
- brezplačno posredovanje
- kako poteka posredovanje
- kako se zaprosi za posredovanje
- mirno razreševanje sporov, povezanih z delovnim razmerjem, in vloga IRSD

RAZPRAVA – 5 min


PRIJAVA
Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:
po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.
Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.
Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.