Napoved seminarjev Delovna razmerja I in Delovna razmerja II

Obvestila

Posvet pomočnikov in pomočnic ter ravnateljev in ravnateljic šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:14


Več

Posvet tajnic in tajnikov šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:08

Več

Napoved seminarjev Delovna razmerja I in Delovna razmerja II

Najavljamo dva seminarja o delovnih razmerjih. 

V prvem delu Delovna razmerja I, ki bo potekal 18. 5. 2018, bo predavateljica Tanja Bohl  predavala o delovnih razmerjih, obveznosti objave razpisa, o vsebini pogodbe za določen in nedoločen čas, o obveznosti priprave pogodbe in aneksa.

V drugem delu Delovna razmerja II, ki bo potekal, 23. 5. 2018, se bodo udeleženci seznanili s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predavateljica Tanja Bohl bo predstavila obveznosti delodajalca v zvezi z odpravninami, donacijami, sponzorstvom, potnimi nalogi, dnevnicami, kilometrino, in možnosti sklepanja avtorskih ter podjemnih pogodb in študentskega dela.