Napovednik dogodkov Ravnateljskega servisa

Obvestila

Posvet pomočnikov in pomočnic ter ravnateljev in ravnateljic šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:14


Več

Posvet tajnic in tajnikov šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:08

Več

Napovednik dogodkov Ravnateljskega servisa

V podporo delovanju šol Ravnateljski servis načrtuje več dogodkov in izobraževanj. V nadaljevanju posredujemo napovednik, ki ga bomo po potrebi dopolnjevali z aktualnimi vsebinami.

13. 1. 2022: Letno poročilo

1. 2. 2022: Zaključni račun

26. 1. 2022: Novosti v davčni zakonodaji

18. 2. 2022: Ocenjevanje in napredovanje zaposlenih v plačne razrede

15. in 16. marec 2022: Posvet za tajnike VIZ

29. in 30. marec 2022: Letno srečanje pomočnikov ravnateljev

30. marec - 1. april 2022: XIV. srečanje Šola in ravnatelj

6. in 7. april 2022: Posvet računovodij2022

Datum

Naslov

januar - prestavljeno na marec

Strokovna ekskurzija Bett 2022

januar - prestavljeno na april

Posvet računovodij

februar

Letne ocene in napredovanja

februar - prestavljeno na marec

Posvet tajnic

marec/april 2022

XIV. srečanje Šola in ravnatelj

zimske počitnice

Dietna prehrana

april

Varnost igrišč in igral

april/maj

Spori v delovnih razmerjih

april/maj

Seminar o delovnih razmerjih

marec

Posvet pomočnic in pomočnikov ravnateljev in ravnateljic

jesenske počitnice

Usposabljanje za hišnike

Po dogovoru

Promocija zdravja na delovnem mestu

Po dogovoru

Excel za ravnatelje


2021


Datum

Naslov

16. 11. 2021

Postopek imenovanja ravnatelja

november

Popis osnovnih sredstev

november

Napredovanja v plačne razrede

november/december

Delovanje šolskih skladov

9.11.2021

Priprava dietnih obrokov

19.11.2021

Priprava dietnih obrokov

23.11.2021

Priprava dietnih obrokov

30.11.2021

Priprava dietnih obrokov

1.12.2021

Priprava dietnih obrokov

9.12.2021

Priprava dietnih obrokov