Naročilo vzorca pravil šolskega sklada

Obvestila

Posvet pomočnikov in pomočnic ter ravnateljev in ravnateljic šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:14


Več

Posvet tajnic in tajnikov šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:08

Več

Naročilo vzorca pravil šolskega sklada

Ravnateljski servis vsem zavodom s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva ponuja vzorec pravil šolskega sklada.

Pogoji nakupa

Na osnovi vašega naročila boste prejeli gradivo, ki ga je pripravila Odvetniška pisarna Hladin, d. o. o.

Z uporabo teh dokumentov boste lahko zadostili novim zahtevam predpisov na tem področju.

Vzorec je treba prilagoditi za vaš zavod.

Gradivo je avtorsko zaščiteno. Nosilka avtorskih pravic je Odvetniška pisarna Hladin, d.o.o., pravico do distribucije pa ima Ravnateljski servis, d. o. o. Gradivo lahko kopirate v informacijski sistem vaše šole in ga poljubno spreminjate. Prejeto gradivo je prepovedano kopirati (delno in v celoti) na odstranljive medije, posojati, dajati v nadaljnjo prodajo, podarjati in kopirati v informacijski sistem, do katerega lahko dostopajo tretje osebe. Kot tretje osebe se štejejo vse fizične in pravne osebe, ki niso neposredno poslovno povezane s pravno osebo – kupcem gradiva, tudi učenci in starši učencev šole, ki je kupila gradivo. Vsako razširjanje vsebine prejetega gradiva, ki ni v skladu z navedenimi omejitvami, je prepovedano in bo kazensko preganjano. Izrecna izjema je javna uporaba vzorcev.

Cena vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov je 50 EUR za zavode, ki niso pogodbeniki Ravnateljskega servisa, za ostale je prosto dostopno.

Z vašim naročilom potrjujete nakup vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov in soglašate z vsem zgoraj navedenim.

V Železnikih, 12. decembra 2021

Ravnateljski servis, d. o. o.
 

Poslovodje:

  • Doris Kužel l. r.
  • Janja Zupančič l. r.
  • Franc Rant l. r.