Naročilo vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov

Obvestila

Posvet pomočnikov in pomočnic ter ravnateljev in ravnateljic šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:14


Več

Posvet tajnic in tajnikov šol in vrtcev 2024

06. 02. 2024 - 18:08

Več

Naročilo vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov

Ravnateljski servis vsem zavodom s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva ponuja v odkup vzorce dokumentov za varstvo osebnih podatkov.

Pogoji nakupa

Na osnovi vašega naročila boste prejeli gradivo, ki je nastalo na podlagi dolgoletnih izkušenj avtorice.

Z uporabo teh dokumentov boste lahko zadostili zahtevam novih predpisov na področju varstva osebnih podatkov.

Gradivo bo vsebovalo informacije za posameznike (13. in 14. člen Splošne uredbe), notranjo politiko varstva osebnih podatkov za zaposlene, privolitvene izjave za obdelavo osebnih podatkov otrok izven potreb vzgojno-izobraževalnega programa, privolitvene izjave za zaposlene in Evidence dejavnosti obdelav,

Gradivo bo na razpolago najkasneje 05. 06. 2018, naročite ga pa lahko že zdaj.

Dokumente, ki jih boste prejeli, je potrebno prilagoditi potrebam vaše šole.

Gradivo, ki ga boste prejeli je avtorsko zaščiteno. Nosilka avtorskih pravic je Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji o.p., d.o.o., pravico do distribucije pa ima Ravnateljski servis, d. o. o. Prejete datoteke lahko kopirate v informacijski sistem vaše šole in jih poljubno spreminjate. Prejeto gradivo je prepovedano kopirati (delno in v celoti) na odstranljive medije, posojati, dajati v nadaljnjo prodajo, podarjati in kopirati v informacijski sistem, do katerega lahko dostopajo tretje osebe. Kot tretje osebe se štejejo vse fizične in pravne osebe, ki niso neposredno poslovno povezane s pravno osebo – kupcem gradiva, tudi učenci in starši učencev šole, ki je kupila gradivo. Vsako razširjanje vsebine prejetega gradiva, ki ni v skladu z navedenimi omejitvami je prepovedano in bo kazensko preganjano. Izrecna izjema je javna uporaba vzorcev.

Cena vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov je 50 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 100 EUR za ostale.

Z vašim naročilom potrjujete nakup vzorcev dokumentov za varstvo osebnih podatkov in soglašate z vsem zgoraj navedenim.

V Železnikih, 16. maja 2018

Ravnateljski servis, d. o. o.
 

Poslovodje:

  • Doris Kužel l. r.
  • Janja Zupančič l. r.
  • Franc Rant l. r.

Naročilnica